Campania 4 Ani Garanție pentru aparatele de aer condiționat a început

Campania 4 Ani Garanție pentru aparatele de aer condiționat a început

 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

“4 ani garanție Daewoo – Pentru că știm ce facem”

Perioada campaniei: 01 martie 2018 – 30 septembrie 2018

 

Art. 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

Campania promoțională “4 ani garanție Daewoo – Pentru că știm ce facem” este organizată de SC Marelvi Impex SRL, cu sediul în Rădăuţi, Calea Cernăuţi nr 114, jud. Suceava, înregistrată în registrul comerțului sub numărul J33/393/1995, cod fiscal RO7282405, (denumită în continuare “Organizatorul”).

 

Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament (“Regulamentul”), obligatoriu pentru toţi participanţii. Regulamentul promoţiei va fi publicat pe perioada desfăşurarii promoţiei pe site-ul www.daewoo-electronics.ro, la urmatoarea adresa URL: http://extragarantie.daewoo-electronics.ro

 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica/completa şi/sau schimba Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta desfăşurarea campaniei, cu condiţia înştiinţării prealabile a participanţilor cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia şi prin întocmirea unui Act Adiţional la prezentul regulament. Eventualele modificări vor intra în vigoare numai după ce vor fi aduse la cunoştinţa publicului pe site-ul www.daewoo-electronics.ro.

Art. 2. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

Campania va începe la data de 01 martie 2018 ora 00:00:00 și se va încheia la data de 30 septembrie 2018 ora 23:59:59. O zi de campanie va începe de la ora 00:00:00 și se va sfârsi la ora 23:59:59 (inclusiv).

Art. 3. PERIOADA DE ACTIVARE A EXTRAGARANȚIEI

Clienții care au achiziționat poduse marca Daewoo Electronics, participante la campanie, în perioada de desfășurare a campaniei menționată în cadrul art. 2, le pot înscrie la campanie în termen de maxim 30 zile calendaristice de la data achiziției acestora.

 

 

 

Art. 4. ARIA DE DESFĂŞURARE  A CAMPANIEI  

Campania se desfăşoară la nivel naţional, pe teritoriul României, în magazinele partenere participante, care comercializează aparate electrocasnice Daewoo Electronics.

La această campanie participă produse marca Daewoo Electronics din categoria aparatelor de aer condiționat. Lista completă a produselor o puteți găsi în cadrul art. 7 al regulamentui.

Art. 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este adresată tuturor persoanelor fizice, care au împlinit vârsta de 18 ani până la data de 01 martie 2018. Aceste persoane vor fi denumite în continuare “Participant”.

Art. 6. CONDIȚII DE VALIDARE A EXTRAGARANȚIEI

Pentru ca un participant să beneficieze de extragaranția de 2 ani, trebuie:

 1. a) Sa îndeplinească condițiile prevăzute în cadrul art. 5.
 2. b) Să achiziționeze în perioada de desfașurare a campaniei, menționată în cadrul art. 2, cel puțin un aparat electrocasnic marca Daewoo Electronics din lista produselor existente în cadrul art. 7.
 3. c) Să se înscrie în perioada menționată în art. 3, folosind una dintre cele 2 modalitați de înscriere, descrise în cadrul art.8 (formular online sau poștă) și să furnizeze următoarele date personale și date de identificare ale produsului: Model produs, Serie de fabricație, Numar factură/ bon/ chitanță, Emitent factură, Dată facturare, Nume, Prenume, Adresa, Localitate, Județ, E-mail, Telefon.

Participantul nu va beneficia de extragaranție în cazul în care:

 1. a) a achiziționat un produs electrocasnic marca Daewoo Electronics care nu se află in lista produselor existente în cadrul art. 7.
 2. b) a achiziționat un produs electrocasnic marca Daewoo Electronics în afara perioadei de desfașurare a campaniei, mentionată în art. 2.
 3. c) a achiziționat un produs electrocasnic marca Daewoo Electronics și nu-l înscrie in campanie în perioada menționată în art.3.
 4. d) datele furnizate nu sunt în conformitate cu art. 6 pct. c .

 

 

Art. 7. LISTĂ DE PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

Din această campanie vor face parte următoarele produse:

 

Categorie Model
Aparate de aer conditionat DSB-F0985ELH-VK
DSB-F1285ELH-VK
DSB-F1885ELH-VK
DSB-F2485ELH-VK
DSB-F0988ELH-VK
DSB-F1288ELH-VK
DSB-F1888ELH-VK
DSB-F2488ELH-VK
DSB-F0902ELH-VKW
DSB-F1202ELH-VKW
DSB-F1802ELH-VKW
DSB-F2402ELH-VKW
DSB-F1234ELH-V
DSB-F0981ELH-VK
DSB-F1281ELH-VK
DSB-F1881ELH-VK
DSB-F2481ELH-VK
DSB-F0934ELH-VK
DSB-F1234ELH-VK
DSB-F0945ELH-VK
DSB-F1245ELH-VK
DSB-F0901ELH-VKW
DSB-F1201ELH-VKW
DSB-F1801ELH-VKW
DSB-F2401ELH-VKW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 8. MECANISMUL DE DESFĂŞURARE  AL CAMPANIEI

 

În perioada de desfășurare a campaniei, menționată în cadrul art. 2, produsele Daewoo participante la campanie vor beneficia de 4 ani garanție (2 ani garanție standard + 2 ani garanție extinsă).

 

Extragaranția va fi valabilă cu condiția activării acesteia în perioada de activare, menționată în cadrul art. 3.

 

Pentru activarea și înregistrarea garanției extinse trebuie să transmiteți urmatoarele informații (Model produs, Serie de fabricație, Numar factură/ bon/ chitanță, Emitent factură, Dată facturare, Nume, Prenume, Adresa, Localitate, Județ, E-mail, Telefon) folosind una dintre următoarele 2 modalități de înscriere:

 

 1. a) Formular online disponibil la: http://extragarantie.daewoo-electronics.ro

După completarea și trimiterea formularului online participantul va primi un e-mail de cofirmare.

 

 1. b) Poștă: Bulevardul Ion Ionescu de la Brad, Nr. 61-63, Et. 2, Ap. 9, Sector 1, 013812, București, România.

 

În urma înregistrării se va furniza un număr de înregistrare care trebuie notat pe certificatul de garanție, în limba română, al produsului.

 

Cei care nu au acces la internet, au posibilitatea să ne trimită prin poștă, datele personale însotite de datele de identificare ale produsului, pentru înscrierea la aceasta campanie.

 

Neactivarea extragaranției până la ultima zi de activare a acesteia, menționată în cadrul art. 3, duce la pierderea ei iar,  în acest caz, rămâne valabilă numai garanția standard de 2 ani.

 

Toate condițiile aferente garanției de 2 ani, precum și respectarea instrucțiunilor de utilizare din manualul de utilizare al produsului rămân valabile și în cazul garanției extinse.

 

Extragaranția este valabilă numai după înregistrare, pe baza facturii de achiziție și a certificatului de garanție. Pentru a beneficia de oferta de extragaranție, cumpărătorul trebuie să păstreze certificatul de garanție și  documentul de achiziție al produsului (factura/ bonul fiscal), în original,  pe toată perioada celor 4 ani de garanție (2 ani garanție standard + 2 ani garanție extinsă), pentru a servi ca dovadă a achiziției în perioada promoției.

 

Extragaranția se acordă în conformitate cu termenii și condițiile specificate în certificatul de garanție al produsului înscris în campanie.

 

 

Art. 9. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Participarea la Promoție implică acceptarea expresă a participanților ca datele lor personale să fie păstrate și prelucrate de Organizator în scopul unor potențiale informări ulterioare din partea acestuia.

Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți, cu excepția societăților comerciale implicate în organizarea Promoției și a operatorului de marketing direct al Organizatorului.

Participanților la promoție le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în urma cererii scrise a participantului, datată și semnată, expediată pe adresa SC MARELVI IMPEX SRL, Str. Calea Cernăuţi nr.114, loc. Rădăuţi, jud. Suceava.

 • dreptul de acces la date: orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de către acesta;
 • dreptul de intervenție asupra datelor: orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit:
  1. după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
  2. după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;
  3. notificarea către terțe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat;
 • dreptul de opoziție: persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare.

În vederea exercitării drepturilor sus menționate, persoana vizată poate solicita de la operator acest lucru, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată.

Operatorul este obligat să comunice măsurile luate precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii. Organizatorul se obligă că, la prima comunicare în scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creată, va aduce la cunoștință drepturile conforme legii 677/2001.

Art. 10. LITIGII

În cazul unor litigii apărute între Organizator şi participanţii cumpărători, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă.  Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare, instanţelor competente române de la sediul Organizatorului.

Distribuie!1 thought on “Campania 4 Ani Garanție pentru aparatele de aer condiționat a început”

 • Am cumparat un aparat de aer conditionat iar pentru extinderea cu 2 ani a garantiei nu exista pe site-ul Dumneavoastra, la adresa indicata, decat flyer-ul care trebuie completat si trimis prin posta.
  La ce adresa se poate completa on-line ?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *