Castiga un aspirator Daewoo: Ajutorul tau la curatenie

Castiga un aspirator Daewoo: Ajutorul tau la curatenie

Widget not in any sidebars

REGULAMENTUL OFICIAL Al CAMPANIEI

Perioada de desfasurare: 03.07-04.08.2017

ART. 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1. Organizatorul Campaniei “Aspiratorul Daewoo: Ajutorul tau la curatenie” (denumita in continuare Campania) este SC MARELVI IMPEX SRL cu sediul in RADAUTI, CALEA CERNAUTI nr. 114, JUD. SUCEAVA, J33/393/1995, C.I.F. RO7282405, cod IBAN: RO22 BACX 0000 0005 8448 7001, deschis la UNICREDIT, SUCURSALA RADAUTI.

Campania promotionala se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse in prezentul regulament (denumit in cele ce urmeaza “Regulamentul”). Termenii si conditiile prezentului Regulament, asa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toti participantii la campania promotionala.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, aducand la cunostinta publicului acest fapt.

 

ART. 2. DURATA CAMPANIEI

 

2.1. Campania se desfasoara in mediul online in perioada 03 iulie – 04 august 2017.

 

ART. 3. PARTICIPANTI SI PRODUSELE

3.1. La campania “Aspiratorul Daewoo: Ajutorul tau la curatenie” poate participa orice persoana fizica care acceseaza, pe durata Campaniei, pagina oficiala de Facebook Daewoo Electronics Romania: https://www.facebook.com/DaewooElectronicsRomania  da like paginii si se inscrie la newsletterul de pe blogul Daewoo https://blog.daewoo-electrocasnice.ro/newsletter. Participarea la Campanie nu este conditionata de achizitia vreunui produs.

3.2. Participantii trebuie sa detina cetatenie romana si sa fi implinit 18 ani pana la data inceperii Campaniei, inclusiv 03.07.2017.

3.3. Angajatii Organizatorului, precum si rudele de grad 1, 2 si 3 ale acestora nu au dreptul sa participe la Campanie.

 

ART. 4. MECANISMUL CAMPANIEI

 

4.1. Pentru a participa la Campanie, orice persoana interesata si care indeplineste conditiile de participare trebuie sa acceseze pagina de Facebook Daewoo Electronics Romania sa dea Like acesteia si sa se inscrie la blogul Daewoo Electronics, in perioada 03 iulie – 04 august 2017. Cine va da share intra automat si in concursurile viitoare.

 

 

ART. 5. PREMII

5.1. Premiul oferit in cadrul campaniei este un aspirator fara sac Daewoo – model RCC-250 R. Valoarea premiului este de 250 lei cu T.V.A. inclus.

 

Castigatorul nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului in bani sau alte obiecte si nici nu poate solicita modificarea caracteristicilor premiului.

 

 

ART. 6. DESEMNAREA CASTIGATORULUI

6.1. Castigatorul va fi extras in ziua de vineri, 04 august, dintre participantii inscrisi in Campanie in perioada 03 iulie – 04 august 2017.

6.2. Castigatorul va fi extras folosind serviciul http://www.miniwebtool.com/random-name-picker/

6.3. Organizatorul va contacta prin intermediul unui mesaj privat pe Facebook castigatorul, in maximum 2 (doua) zile lucratoare de la desemnarea acestuia. Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul va trebui sa raspunda mesajului primit de la Organizator, data limita pentru revendicarea premiului este de 2 (doua) zile calendaristice de la data trimiterii mesajului de informare din partea Organizatorului. Daca in urma acestei incercari, castigatorul nu pot fi contactat, sau daca refuza premiul, se va realiza o noua extragere. Daca in urma acestei incercari, niciun castigator nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, acesta se va anula.

 

ART. 7. VALIDAREA CASTIGATORULUI

7.1. Validarea castigatorului se va face pe baza adresei de email si a documentelor valide de identitate respectiv carte/buletin de identitate sau pasaport.

Art. 8. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

8.1. Castigatorul premiului nu pot opta pentru primirea contravalorii acestuia in bani sau in alte obiecte.

 

Art. 9. TAXE SI IMPOZITE

9.1. Organizatorul Campaniei va vira la bugetul de stat impozitul cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

9.2. Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe, impozite, obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea fiind in sarcina castigatorului.

 

 Art. 10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

10.1. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant (si/sau participant), pe blog-ul blog.daewoo-electronics.ro, precum si la sediul Organizatorului.

 

Art. 11. FORTA MAJORA

 

11.1. Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

11.2. Daca intervine o situatie de forta majora care impiedica si/sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei „ Aspiratorul Daewoo: Ajutorul tau la curatenieOrganizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata conform art. 1351 si urmatoarele din Codul Civil.

11.3. Daca Organizatorul invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor Campaniei “Aspiratorul Daewoo: Ajutorul tau la curatenie” existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

11.4. Cazul de forta majora va fi comunicat pe blogu-ul blog.daewoo-electronics.ro.

 

Art. 12. INCETAREA CAMPANIEI

12.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a inceta prezenta Campanie pe parcursul desfasurarii Campaniei cu mentiunea ca incetarea va fi adusa la cunostinta participantilor si a publicului prin intermediul site-ului blog.daewoo-electronics.ro.

12.1. Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora si/sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua si/sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect sau face imposibila desfasurarea Campaniei.

 

Art. 13. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

 

13.1. Participarea la Promotie implica acceptarea expresa a participantilor ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de Organizator in scopul unor potentiale informari ulterioare din partea acestuia.

13.2. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti, cu exceptia societatilor comerciale implicate in organizarea Promotiei si a organizatorului de marketing direct al Organizatorului.

13.3. Participantilor la promotie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in urma cererii scrise a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa SC MARELVI IMPEX SRL, Str. Calea Cernauti nr.114, loc. Radauti, jud. Suceava

  • dreptul de acces la date: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de catre acesta;
  • dreptul de interventie asupra datelor: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la organizator, la cerere si in mod gratuit:
    1. dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
    2. dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;
    3. notificarea catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat;
  • dreptul de opozitie: persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.

13.4. In vederea exercitarii drepturilor sus mentionate, Persoana vizata poate solicita de la organizator acest lucru, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

13.5. Organizatorul este obligat sa comunice masurile luate precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii. Organizatorul se obliga ca, la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, va aduce la cunostinta drepturile conforme legii 677/2001.

 

Art. 14. DIVERSE

 

14.1. Prin inscrierea la Promotie, participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele acestora si imaginea premiului castigat sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati. Pentru alte date cu caracter personal, precum adresa si imaginea castigatorilor, Organizatorul va solicita persoanei vizate consimtamantul liber pe care aceasta si-l poate retrage in orice moment, fara sa sufere prejudicii.

14.2. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri, decizia comisiei este definitiva.

14.3. Contestatiile se depun in termen de 2 zile lucratoare de la anuntarea numelui castigatorului la sediul SC MARELVI IMPEX SRL, Str Calea Cernauti nr.114, loc. Radauti, jud. Suceava

14.4. In ipoteza in care decizia Comisiei va fi in sensul admiterii contestatiei, procedura de tragere la sorti va fi reluata la o data ce va fi facuta publica in cel mai scurt timp de la admiterea contestatiei.

14.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Promotiei si va face public acest lucru.

14.6. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

14.7. Prezentul Regulament Oficial a fost redactat in 4 exemplare originale, in limba romana, si a fost autentificat/certificat astazi 16.03.2017.

 

Distribuie!5 thoughts on “Castiga un aspirator Daewoo: Ajutorul tau la curatenie”

Dă-i un răspuns lui Barbu Florentina Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *